เมนูหลัก

:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ::

 
 11-ม.ค.-2561 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดืือนธันวาคม 2560 ...อ่านต่อ
 7-ธ.ค.-2560 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 ...อ่านต่อ
 29-พ.ย.-2560 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ อบต.น้ำหมัน ...อ่านต่อ
 20-พ.ย.-2560 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 ...อ่านต่อ
 19-ต.ค.-2560 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2560 ...อ่านต่อ
 12-ต.ค.-2560 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ...อ่านต่อ
 12-ต.ค.-2560 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ...อ่านต่อ
 7-ก.ย.-2560 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2560 ...อ่านต่อ
 22-ส.ค.-2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 (สายเพลิงป่าหวาย) ...อ่านต่อ
 22-ส.ค.-2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 (สายซอยนางบุญนาค) ...อ่านต่อ
 21-ส.ค.-2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาต้นโพธิ์ (สายเชื่อมต่อสุสาน) หมู่ 4 ...อ่านต่อ
 21-ส.ค.-2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่าย (สายตาปั๋น) หมู่ 12 ...อ่านต่อ
 21-ส.ค.-2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำหมันกลาง (สายเพลิงป่าหวาย) หมู่ 3 ...อ่านต่อ
 21-ส.ค.-2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปางหมื่นเหนือ (สายครกซิ่ว) หมู่ 11 ...อ่านต่อ
 18-ส.ค.-2560 โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ...อ่านต่อ
 18-ส.ค.-2560 โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ...อ่านต่อ
 17-ส.ค.-2560 โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน ...อ่านต่อ
 17-ส.ค.-2560 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ...อ่านต่อ
 8-ส.ค.-2560 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฏาคม 2560 ...อ่านต่อ
 4-ก.ค.-2560 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2560 ...อ่านต่อ
มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 154 ประกาศ

1 [2][3][4][5][6][7][8] ถัดไป >>
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638