เมนูหลัก
วืสัยทัศน์ สาธารณูปโภคครบบริบูรณ์    เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต    เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง    แหล่งท่องเที่ยวงดงาม
Untitled Document
ข้อมูล อบต.
การเลือกตั้ง
งบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
โครงสร้างบุคลากร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว

Untitled Document
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
dopa.go.th
กรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมนับตั้งแต่
วันที่ 28-ก.ย.-2552
จำนวน 90917 คน
เอกสาร
:: แผนยุทธศาสตร์/แผนสามปี ::
14-ต.ค.-2552
แผนยุทธศาสตร์ บทที่ 5.xls
14-ต.ค.-2552
แผนยุทธศาตร์ 2551-2555.DOC
14-ต.ค.-2552
รายละเอียดโครงการแผน 2553-2555.xls
14-ก.ย.-2553
รายละเอียดโครงการแผน 2554-2556.xls
มีเอกสารทั้งหมด 4 ฉบับ

1
นายคำหล้า  ดอกพุฒ
นายคำหล้า ดอกพุฒ
นายก อบต.น้ำหมัน
ปฏิทิน
<<  ก.พ.2561  >>
อา
พฤ
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   
วันนี้
::ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ::
ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ

ข้าวกระยาสารท
ข้าวกระยาสารท

ลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร

ผ้าห่มใยสังเคราะห์
ผ้าห่มใยสังเคราะห์

น้ำพริก
น้ำพริก

กล้วยฉาบ กล้วยอบม้วน
กล้วยฉาบ กล้วยอบม้วน

กล้วยอบม้วน
กล้วยอบม้วน

ไม้กวาดดอกหญ้า
ไม้กวาดดอกหญ้า

กลุ่มแม่บ้านหมู่ 9
กลุ่มแม่บ้านหมู่ 9
::แหล่งท่องเที่ยว::
ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ

แก่งวังวัว
แก่งวังวัว

น้ำตกห้วยตาดยาว
น้ำตกห้วยตาดยาว

สวนทรายงาม
สวนทรายงาม

จุดชมวิวผาอานม้า
จุดชมวิวผาอานม้า

น้ำตกวังชมภู
น้ำตกวังชมภู

แก่งทรายงาม
แก่งทรายงาม
 
พบเห็นการทุจริต/รับเรื่องราวร้องทุกข์ โทร 0-5581-9638 โทรสาร 0-5581-9639 E-mail : nam-mun@hotmail.com
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638