เมนูหลัก

:: กิจกรรมทั้งหมด ::
 9-พ.ค.-2561 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดตำบลน้ำหมัน วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ประจำปี 2561 ...อ่านต่อ
 3-พ.ค.-2561 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. ปี 2561 ...อ่านต่อ
 17-เม.ย.-2561 กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ณ วัดตำบลน้ำหมัน ...อ่านต่อ
 14-เม.ย.-2561 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ตำบลน้ำหมัน ประจำปี 2561 ณ วัดบ้านน้ำหมัน ...อ่านต่อ
 12-เม.ย.-2561 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561ณ ตำบลน้ำหมัน ...อ่านต่อ
 11-เม.ย.-2561 โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...อ่านต่อ
 30-มี.ค.-2561 พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560 ...อ่านต่อ
 22-มี.ค.-2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ...อ่านต่อ
 9-มี.ค.-2561 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ...อ่านต่อ
 15-ธ.ค.-2560 โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.น้ำหมัน ...อ่านต่อ
 24-พ.ย.-2560 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านกิ่วเคียน ต.จริม บ้านน้ำต๊ะ บ้านผาลาด บ้านทรายงาม ได้มาศึกษาดูงานกลุ่มน้ำพริกบ้านวังหัวดอย ...อ่านต่อ
 22-พ.ย.-2560 ประชุมเพื่อจัดตั้งคณะทำงาน โครงการ "ตำบลต้นแบบ ห่วงใย ไม่ทอดทิ้งกัน" ...อ่านต่อ
 18-ต.ค.-2560 ดอกดาวเรืองที่คณะผู้บริหาร พนักงาน ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ และประชาชนตำบลน้ำหมัน ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกและบำรุงรักษาเพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ...อ่านต่อ
 24-ส.ค.-2560 โครงการปรับภูมิทัศน์โดยการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...อ่านต่อ
 24-ส.ค.-2560 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ...อ่านต่อ
 23-ส.ค.-2560 โครงการอบรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ...อ่านต่อ
 11-ส.ค.-2560 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ...อ่านต่อ
 7-ส.ค.-2560 โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2560 ...อ่านต่อ
 31-ก.ค.-2560 โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 ...อ่านต่อ
 18-ก.ค.-2560 โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฏาคม 2560 ...อ่านต่อ
มีกิจกรรมทั้งหมด 241 กิจกรรม

1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] ถัดไป >>
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638