เมนูหลัก

:: กิจกรรมทั้งหมด ::
 15-ธ.ค.-2560 โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.น้ำหมัน ...อ่านต่อ
 24-พ.ย.-2560 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านกิ่วเคียน ต.จริม บ้านน้ำต๊ะ บ้านผาลาด บ้านทรายงาม ได้มาศึกษาดูงานกลุ่มน้ำพริกบ้านวังหัวดอย ...อ่านต่อ
 22-พ.ย.-2560 ประชุมเพื่อจัดตั้งคณะทำงาน โครงการ "ตำบลต้นแบบ ห่วงใย ไม่ทอดทิ้งกัน" ...อ่านต่อ
 18-ต.ค.-2560 ดอกดาวเรืองที่คณะผู้บริหาร พนักงาน ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ และประชาชนตำบลน้ำหมัน ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกและบำรุงรักษาเพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ...อ่านต่อ
 24-ส.ค.-2560 โครงการปรับภูมิทัศน์โดยการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...อ่านต่อ
 24-ส.ค.-2560 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ...อ่านต่อ
 23-ส.ค.-2560 โครงการอบรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ...อ่านต่อ
 11-ส.ค.-2560 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ...อ่านต่อ
 7-ส.ค.-2560 โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2560 ...อ่านต่อ
 31-ก.ค.-2560 โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 ...อ่านต่อ
 18-ก.ค.-2560 โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฏาคม 2560 ...อ่านต่อ
 27-มิ.ย.-2560 โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ“การทำไม้กวาด” ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ...อ่านต่อ
 26-มิ.ย.-2560 ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ...อ่านต่อ
 19-มิ.ย.-2560 ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช. ...อ่านต่อ
 17-มิ.ย.-2560 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์คนพิการฯ ...อ่านต่อ
 14-มิ.ย.-2560 “ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” ...อ่านต่อ
 9-มิ.ย.-2560 "โครงการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม" ปีงบประมาณ 2560 ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ...อ่านต่อ
 22-พ.ค.-2560 นายก อบต.น้ำหมันและคณะ จนท. ส.อบต. ร่วมมอบเงินสมทบซ่อมแซมบ้านผู้พิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่ หมู่ 6 และ หมู่ 7 จำนวน 2 ราย ...อ่านต่อ
 22-พ.ค.-2560 ผู้ปกครองนิคมฯพร้อมคณะมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ผู้มีรายได้น้อย ...อ่านต่อ
 15-พ.ค.-2560 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ...อ่านต่อ
มีกิจกรรมทั้งหมด 232 กิจกรรม

1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] ถัดไป >>
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638